Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
W samotności radzę sobie świetnie,
Tańczę sama z podniesioną głową,
Samotność jest idealna
Do bujania się samotnie, podejmowania decyzji,
By czekać, gdy inni grają,
By sprawić, by mój kochany czekał.
piosenka mojego życia
— My Love - Lykke Li
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaostatni ostatni
Dlaczego wszyscy tutaj są tak szczęśliwi, a ja nie?
- Dlatego, że nauczyli się widzieć dobro i piękno wszędzie - odrzekł Mistrz.
- Dlaczego więc ja nie widzę wszędzie dobra i piękna?
- Dlatego, że nie możesz widzieć na zewnątrz siebie tego, czego nie widzisz w sobie.
— Anthony de Mello
Reposted fromtillbaka tillbaka viashiawasedawa shiawasedawa
4360 fb40 500
Reposted frompollywood pollywood viasistersofmercy sistersofmercy
6437 db1d 500
Reposted fromlanceo855 lanceo855
6259 674d
Reposted fromtichga tichga viaagentX agentX
4630 1572
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakittylitter kittylitter
8844 6447 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaseverak severak
J.D. Salinger, The Catcher in the Rye
Reposted fromglhf glhf viakittylitter kittylitter
3181 7223 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viakittylitter kittylitter
6274 6849
Time…
Reposted frombalu balu viawaniliowaa waniliowaa
4446 f19f 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakittylitter kittylitter
„Nie spoglądajmy w tył z nienawiścią, naprzód ze strachem, ale wokół siebie z uważnością.”
— James Thurber
Reposted fromavooid avooid viawaniliowaa waniliowaa
6022 631f
Reposted fromunco unco viawaniliowaa waniliowaa
3371 948e 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaseverak severak
2568 bf6f 500
Reposted frompiehus piehus viawaniliowaa waniliowaa
“Sekretem zmiany nie jest zwalczanie starych nawyków, ale skupienie całej energii na zbudowaniu nowych.” 
— Sokrates
Reposted fromavooid avooid viawaniliowaa waniliowaa
3416 1dc0 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaseverak severak
Kiedy dwoje ludzi kocha się wystarczająco mocno, razem poradzą sobie ze wszystkimi trudnościami. Muszą tylko wiedzieć, że mogą na sobie polegać pomimo wszystko. 
Reposted fromlovvie lovvie viawaniliowaa waniliowaa
1682 6393
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaseverak severak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl