Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1211 ae6c
Kiedy zdążyłam tak skomplikować sobie życie?
— Sarah Pinborough
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSalute Salute
5253 2aff 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viapsychotropowa psychotropowa
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów
4497 58f3
Reposted fromochgod ochgod viamacka123 macka123
Czy kiedyś przyjdzie wreszcie taki moment, że otworzę oczy rano i pierwszym dojmującym uczuciem nie będzie tak ogromny brak?
— Radka Franczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamacka123 macka123
9483 b492
Reposted fromcefuj cefuj viaczinok czinok
8918 198c
Reposted fromkushii kushii viamelan melan
2827 3726
Reposted fromfungi fungi viaczinok czinok
8481 2816 500
Reposted fromTriforce Triforce viaczinok czinok
jeśli chodzi o porządek, to zawsze mam w pokoju czystą.
Reposted fromnewsfrom60s newsfrom60s viaDaisy88 Daisy88
2714 521c
Reposted fromfatique fatique viaczinok czinok

Przyciągnął ją do siebie i pocałował.

Niektóre rzeczy trzeba zrobić, nawet jeśli jest to zły pomysł.

— Miasto Upadłych Aniołów
Reposted fromgabrysiowa gabrysiowa viamacka123 macka123
4554 3bc2 500
Reposted fromazathiana azathiana viamacka123 macka123
0959 a660
Reposted fromi-need-a-life i-need-a-life vialucius lucius
1899 4a7d
Reposted fromorangecrush orangecrush viaanabee anabee
Przykro mi jeśli nie spełniam waszych oczekiwań, ale moje są dla mnie ważniejsze.
— Michael Nast
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamacka123 macka123
9119 f310 500

iopanosiris:

John Ferguson Weir, A Midsummer Night’s Dream, 1867

Reposted fromthetemple thetemple viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
To zabierz ją na wódkę. A potem pocałuj. Tylko zacznij delikatnie. Kobiety tak lubią. Nawet te, które lubią wódkę.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamacka123 macka123
(...) prawdziwa miłość jest wtedy, kiedy w chwilowej złości dopatrujesz się zmęczenia, a nie złych intencji. Gdy w męskim milczeniu widzisz nie brak uczucia, ale problem, z którym on chce poradzić sobie sam. Gdy w kobiecych łzach dostrzegasz nie pretensję i wyrzut, ale potrzebę wsparcia i bliskości. Kiedy potrafisz wysłuchać, nim wysnujesz wnioski. I gdy uświadamiasz sobie, że nawet najbardziej kochający się ludzie potrzebują czasem od siebie odpocząć.
http://kobietanakonkretach.pl/jak-stworzyc-milosc/
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamacka123 macka123
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl