Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8026 0083 500
Reposted fromPoranny Poranny
8336 b2d5
Reposted fromtfu tfu
8360 6953 500
Reposted fromsolaceinthesky solaceinthesky
8624 9c6f 500
Reposted fromartlover artlover
8659 e3c2 500
Reposted frommiststueck miststueck
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2
Jedną z rzeczy, które Ford Prefect uważał zawsze za najtrudniejsze do pojęcia w istotach ludzkich, był ich nawyk ciągłego stwierdzania i powtarzania najoczywistszych faktów, (...) Pierwsza z jego teorii wyjaśniających to niepojęte zachowanie głosiła, że jeżeli istoty ludzkie przestają ciągle ćwiczyć swoje usta, ich otwór gębowy zarasta. Po kilku miesiącach rozważań i obserwacji Ford porzucił tę teorię na rzecz nowej: jeżeli istoty ludzkie przestają ciągle ćwiczyć swoje usta, ich mózg zaczyna pracować.
— ''Autostopem przez Galaktykę'' Douglas Adams
Reposted fromstormymind stormymind
7169 ee50 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaosiu osiu
5538 9efb
Reposted fromsrebrnyklucz srebrnyklucz viapsychedelix psychedelix
7486 55f7 500
Reposted fromliona liona viairmelin irmelin

Mówiłem nieomal milcząc. A w tym to ja jestem mistrzem, całe życie przegadałem w milczeniu i milcząc sam z sobą przeżyłem całą tragedię.

— — Fiodor Dostojewski
Reposted fromnieinteresujsiee nieinteresujsiee viairmelin irmelin
7085 f03d 500
Reposted frommiststueck miststueck viaosiu osiu
0732 14cf 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
4024 a642
Reposted fromzie zie
and my life has no meaning, drain me.
— NF
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf
4116 3c81 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
9716 ff70 500
Reposted fromNekoii Nekoii viazoou zoou
Drogi Boże 
czy Ty zawsze wkładasz prawidłowe dusze do prawidłowych ludzi?
I nigdy się nie mylisz, co?
— Ryszard Kapuściński "Szachinszach"
Reposted fromhormeza hormeza viazoou zoou
Nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłeś się dla miłości, że zdarłeś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - i trzeba Ci zazdrościć
— Sławomir Mrożek
Reposted fromkrn krn viazoou zoou
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasognito sognito
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl