Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3030 c878 500

M. Hłasko

To ty będziesz musiał żyć ze swoją decyzją. Każdy wcześniej czy później się z nią pogodzi, niezależnie od tego, co wybierzesz. Tylko nie ty.
— Veronica Roth
Reposted frominpassing inpassing viaencoorton encoorton
Łatwo się wzruszam i wcale mi to nie przeszkadza. Ukrywanie uczuć to społeczna choroba.
— Aleksandra Lipczak
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaencoorton encoorton
4743 5fce 500
Reposted fromdivi divi viahereyes hereyes
Smutno mi za tym wszystkim dalekim, co mogłem nazywać moim.
— Tadeusz Makowski 'Pamiętnik'
Reposted frommyrla myrla viahereyes hereyes
1459 28bb
Reposted fromNajada Najada viahereyes hereyes
4669 f657
Reposted fromkarahippie karahippie viahereyes hereyes
6652 3095 500
Reposted fromczasem-mi-smutno czasem-mi-smutno viahereyes hereyes
Proszę uważaj na mnie. Czasami robi mi się smutno i nie wiem dlaczego. Przepraszam.
— (via deprywacja)
Reposted fromkostuchna kostuchna viadead-zireael dead-zireael

She wanted a storm to match her rage.

— George R.R. Martin
Reposted fromumorusana umorusana viadead-zireael dead-zireael
Całym swoim jestestwem mówiła „nie” temu światu. Wyglądem, manierami, językiem, inteligencją. Była niemym wyrazem, że tkwimy w bagnie i w bzdurze, a można żyć inaczej.
— Antoni Libera
Reposted fromflorentyna florentyna viadead-zireael dead-zireael
Wyjdź z cienia ludzkich oczekiwań. Wejdź w światło. 
— Arek Krzywodajć BC 2017
Reposted fromaletodelio aletodelio
Przeczytaj piękny wiersz. Słowa mogą wypełnić te miejsca w twojej duszy, do których nie dotrze czekolada.
— Regina Brett
Reposted fromjesienzycia jesienzycia vialoveproof loveproof
8154 8129
Reposted fromsheismysin sheismysin viahereyes hereyes
7071 ea76 500
6716 6ca2
Reposted from777727772 777727772 viaMartwa13 Martwa13
1950 65c0
Reposted frompussyporn pussyporn viarhubarbrr rhubarbrr
8525 0876 500
Reposted fromhagis hagis viaMartwa13 Martwa13
1334 1d31
Reposted fromndmyth ndmyth viakiks kiks
5447 ffc0
Reposted fromxalchemic xalchemic viaorchis orchis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl