Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3687 a58e 500
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober via10pln 10pln
Mężczyźni nie mają pojęcia, co się może zdarzyć. Są szczęśliwi. Kobiety natomiast zdają sobie sprawę ze wszystkich zagrożeń. Wiecznie się martwią.
— Anne Rice
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacrambie crambie
0409 11b8 500
Haruki Murakami, Norwegian Wood
Reposted fromgdziejestola gdziejestola via10pln 10pln
Sądzę, że powinniśmy czytać tylko ten rodzaj książek, które nas ranią i przeszywają (…) Potrzebujemy książek, które wpływają na nas jak katastrofa, które głęboko nas zasmucają, jak śmierć kogoś, kogo kochaliśmy bardziej niż siebie samych, jak wygnanie go do lasu z dala od kogokolwiek, jak samobójstwo. Książka musi być siekierą dla zamarzniętego morza wewnątrz nas.
— Kafka
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacrambie crambie
2043 27a6 500
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viazEveR zEveR
9213 674b 500
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet via10pln 10pln
5356 f159
Reposted fromstayopen stayopen viaAmericanlover Americanlover
Ten pocałunek był znakiem. To była ulga i byliśmy tak tym upici, że przylgnęliśmy do siebie, tak jakbyśmy czekali na ten pocałunek przez całe życie.
— Tarryn Fisher, Mud Vein
Reposted frommefir mefir viaunknown6 unknown6
4066 bd82 500
Reposted fromTakingControl TakingControl viadirtyliar dirtyliar
4141 a950 500
Reposted fromintotheblack intotheblack viairmelin irmelin
6272 2aaf 500
0193 313d

Time Lapse Video of Cell Division in a Frog Egg

4925 93b3 500
Reposted fromEkran Ekran viasoadysta soadysta
8894 12e5
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viasoadysta soadysta

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe viapomruki pomruki
Jeśli dojdziesz do ładu z własnym wnętrzem, wówczas to, co zewnętrzne, samo się ułoży. Rzeczywistość pierwotna tkwi wewnątrz, a zewnętrzna jest wobec niej wtórna.
— Eckhart Tolle
Reposted fromtobecontinued tobecontinued
6845 2f10 500
Reposted fromYuei Yuei
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl