Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Facebook:Znacie moje imię, nie znacie mojej historii
Zupa:Znacie moją historię, nie znacie mojego imienia
— dokładnie
Reposted frombadz-przy-mnie badz-przy-mnie viaazathiana azathiana
2337 e4ea
Reposted fromflowetryy flowetryy viaaniuszka aniuszka

Znajomość, która rozpoczęła się wspólnym śmiechem, musi być udana.

— King - "Ręka mistrza"
9012 d045 500
Reposted fromkrzysk krzysk viasplitpersonality splitpersonality
Gdy jesteś nieobecny, ludzie dużo mocniej zaczynają sobie zdawać z Ciebie sprawę.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viapikkumyy pikkumyy
3486 0681 500

nuclearharvest:

The Last Days of Pompeii by James Hamilton 1864

Reposted fromraZe raZe viaMartwa13 Martwa13

Rozpłakała się tak, jak płaczą tylko silni i zdecydowani ludzie, kiedy natrafiają na ścianę, której nie da się z miejsca przebić, obejść ani przeskoczyć.

A każdy ma taką ścianę, na jaką sobie zasłużył.

— Katarzyna Leżeńska
Reposted fromaggape aggape viaAnneBonny AnneBonny
3924 357f
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaTeardrops Teardrops
4324 14df
Reposted fromcalifornia-love california-love viaconsti3 consti3
6246 b669 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viakerosine kerosine
9344 8ec4
Reposted fromsiegmunda siegmunda viae-gruppe e-gruppe
1955 db75 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viapassingbird passingbird
Większość ludzi jest z kimś ze strachu przed samotnością. Ty szukasz magii. To rzadkość.
Reposted frompokolorowana pokolorowana viazapominanie zapominanie
Nie uznaję sztucznych ograniczeń - że powinniśmy, nie powinniśmy, wolno, nie wolno. Każdy jest oddzielną jednostką i mamy prawo robić to, co kochamy i w co wierzymy.
— Martyna Wojciechowska
Reposted fromawkwardx awkwardx viaTeardrops Teardrops
7490 b906 500
ok
Reposted fromqb qb viagaladriel galadriel
Reposted fromFlau Flau viaDzessik Dzessik
1583 2ffd
Reposted fromgoaskalice goaskalice viablackcat blackcat
2727 c479 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl