Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Moje życie to niekończąca się wewnętrzna walka pomiędzy zamiłowaniem do świętego spokoju, a pragnieniem szalonych przygód, które zawsze idą w parze z kłopotami powodującymi chwilową zagładę mojego świata.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via12czerwca 12czerwca
0133 c6ed 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaannaa annaa
9931 5f27
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viairmelin irmelin
Nie mam zbyt wielu zdolności, wiesz. Ale zawsze mogę zrobić Ci kawę i bałagan w głowie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromthesmajl thesmajl viawhatkatefeel whatkatefeel
Kiedy zacząłem pisać wiadomości, których nigdy nie wysyłam? 
— 5 centimeters per second
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viagdziejestola gdziejestola
3095 b8c3
Reposted fromPoranny Poranny viagdziejestola gdziejestola
6423 40f6 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Pamiętaj, że nikogo na siłę nie uszczęśliwisz. Jeśli ktoś zdecydował, że mu lepiej bez Ciebie, odwróć się i odejdź. Bez słowa. Zostaw go sam na sam z pustką, która jest jego wyborem.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Bo nielubienie się czuje. Jest zimne jak lód przykładany do ciała. Przymarza. Największym cierpieniem jest jednak zawsze strach. Przed odrzuceniem.
— Kaja Kowalewska - "Siedem grzechów głuchych"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Myślę, że w życiu są takie sukcesy, które w rzeczywistości były naszymi największymi porażkami. I porażki, które z perspektywy czasu okazały się być dla nas dobre. Życie zaskakuje. Są bliscy ludzie, którzy tak naprawdę są bardziej odlegli niż niejedna z gwiazd na niebie. I tacy, którzy mimo złudnego dystansu budują nasze serce. Są miłości, które okazały się być błędami. Są błędy, które tak naprawdę były miłością.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
0134 696f
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viakatt katt
6527 618f 500
7268 34bc 500
Reposted fromniedobrze niedobrze viaosiu osiu
4852 5482 500

psycho-delic-cunt:

∞☯∞

Reposted fromAmericanlover Americanlover viaosiu osiu
7383 3acd 500
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viaosiu osiu
0412 768d 500

neonthemedblogs:

I’m lonely

7492 3f63 500
Reposted fromballet ballet viagdziejestola gdziejestola
1317 022e
Reposted fromcountingme countingme viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl