Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted fromFlau Flau
Jest różnica pomiędzy  zainteresowaniem,  a    zaangażowaniem.
Kiedy jesteś zainteresowany robieniem czegoś, robisz to tylko wtedy, kiedy jest to wygodne.
Kiedy jesteś zaangażowany w coś, nie akceptujesz wymówek.
— Ken Blanchard
Każdy z nas czegoś żałuje. Każdy z nas w nieodpowiednim momencie powiedział kilka słów za dużo. Każdy z nas, chociaż raz powiedział "nie", wtedy, gdy serce tak cholernie błagało o "tak". Każdy z nas wybrał niewłaściwą drogę, niewłaściwego człowieka u boku i niewłaściwe emocje. To nic złego popełniać błędy...
Reposted frombeinthe beinthe viairmelin irmelin
Wiele razy chciałem Ci się wytłumaczyć, ale jakoś nie umiałem. Pisałem listy i darłem je. No, ale to oczywiste, że człowiek nie umie wytłumaczyć innym tego, czego sam dokładnie nie rozumie.
— Haruki Murakami/Przygoda z owcą
Reposted fromsfeter sfeter viapomruki pomruki
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viapomruki pomruki
Patrz przed siebie, może zauważysz jak mnie nie ma.
— Fisz
Reposted fromstonerr stonerr viapomruki pomruki
1790 9f62 500
Reposted fromverronique verronique viairmelin irmelin
Prawdziwy facet ma takie coś, że jak stoisz naprzeciwko niego, to czujesz, że stoisz naprzeciwko faceta. On nic nie robi. Oddycha tylko i się patrzy
— ks. Piotr Pawlukiewicz
Reposted fromgive--me--love give--me--love viairmelin irmelin
3392 8a75

billyguitar77:

#Fun let’s do it  🎸

Reposted fromamatore amatore viaorangeugarte orangeugarte
8292 f65d
Reposted fromkarahippie karahippie viaAmericanlover Americanlover
7581 9e35
Reposted frombrianmay brianmay viaworthit worthit
From Oui Magazine
Reposted fromjkn jkn viaSapereAude SapereAude
Reposted fromeglerion eglerion viagreens greens
3826 1c30
Reposted fromAmericanlover Americanlover
Reposted fromcool-carlos cool-carlos viairmelin irmelin
2071 db91
Reposted fromrawwwr rawwwr viairmelin irmelin
0337 f5c4
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl