Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6322 035c 500
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viahonigwurm honigwurm
0512 ce5c 500
Reposted fromyanek yanek vialiveattherainbow liveattherainbow
3071 9831 500
Dokąd tuptamy?
Reposted fromjodynaa jodynaa viaNaitlisz Naitlisz
5299 1e20 500
Reposted fromtfu tfu viaOhSnap OhSnap
Przyjdę w nocy i scałuję z Ciebie cały dzień.
— 20.01.2015
Nigdy się nie powstrzymuj. Bądź pewna czego chcesz od życia, mów co czujesz i nigdy nie obawiaj się być sobą. Nie zważaj na to co myślą inni. Żyjesz dla siebie, nie dla nich. 
— J.A. Redmerski "Na krawędzi nigdy"
Reposted fromlovvie lovvie viaToshi Toshi
0499 8eaa 500
Reposted fromowca owca viacharlotte99 charlotte99
Paris 1924
Reposted fromMalodobry Malodobry viajazziee jazziee
Najpiękniejsza znajomość to ta, której nikt się nie spodziewał. która pojawiła się nagle, jakby z nikąd - była pełna cudownych emocji, i mnóstwa uśmiechu. najpiękniejsza znajomość to ta, która sprawiła, że zaczęłaś rozumieć, co znaczy kochać. 
Reposted frommefir mefir viapensieve pensieve
3094 4130
Widzieli teraz, że jeśli istnieje coś, czego można pragnąć zawsze i osiągnąć niekiedy, jest to czułość ludzka.
— Dżuma
Reposted fromtrzcinanawietrze trzcinanawietrze viarudosci rudosci
4116 0478 500
Reposted fromzygmunt3wazatociota zygmunt3wazatociota viapwg pwg
4498 4e8b 500
Reposted fromrudosci rudosci viaoutofmyhead outofmyhead
0109 f16a
Reposted fromkatiuszak katiuszak viapwg pwg
Reposted fromFlau Flau viaPuck152 Puck152
8725 3e28 500
Reposted fromZircon Zircon viaedhell edhell
2627 e838

The Adventures of Baron Munchausen (1988)

Reposted fromdrozdzi drozdzi viafilmowa filmowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl